Hyvinvointikertomuksen raportti 2017, ryhmäpuheenvuoro

Hyvinvointikertomuksen raportti 2017 – yhteenveto Joutsan Perussuomalaisilta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, media sekä muu yleisö.

Joutsan kunta tuntuu raportin perusteella hyvinvoivalta, ja kunta on lähtenytkin hyvin mukaan moniin erilaisiin hankkeisiin mitkä tukevat ja edistävät meidän kaikkien Joutsalaisten hyvinvointiamme. Liikunta on todella hyvä asia, joka tuntuukin olevan lähestulkoon joka sektorilla mukana. Hatunnoston paikka ainakin vapaa-aikatoimelle, joka myönsi yhdistysavustukset liikuntaseuroille, niitä lähes 40 000€ edestä. Myös alaikäisten liikuntapaikkamaksut olivat tuettuja ja liikuntapaikkojen vuorojaoissa huomiotiin ensin lapset sekä nuoret. Varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuessa-hanke, peruskoulujen Liikkuva koulu -hanke, Työvarikon ja Nuorten työpajan liikuntamahdollisuudet työtoimintapäivinä, omaishoitajien vertaistukiryhmät sekä virkistyspäivät Jyvässeudun omaishoitajat ry:n kanssa yhteistyössä, Leivonmäen uimahallin vesijumppa ikäihmisille sekä liikuntahallilla Virtaa varttuneille- liikuntaryhmä, niin nämä kaikki osa-alueillaan antavat eväitä ja jaksamista arkeen, ja muutenkin Joutsassa on hyvät harrastusmahdollisuudet joista on hyvä pitää jatkossakin kiinni.

Joutsan lukion oppilasmäärä nousi vuodesta 2016-2017 lähestulkoon viidenneksellä, se kertoo siitä, että kaikki eivät halua kaupunkeihin vaan käyvät mieluummin vaikkapa naapurikylistä tässä lähellä maalaiskylässä lukionsa. Joutsan perusopetuksen oppilasmäärät muutoin ovat pienessä laskussa, joka varmasti heittelee suuntaan tai toiseen joka vuosi eikä siitä niinkään tarvitse olla huolissaan.
Joutsan yhtenäiskoulu osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämään kouluterveyskyselyyn, kysely oli tehty keväällä 2017 4.-5.- sekä 8.-9.-luokkalaislle. Niin yleisesti ottaen voimme olla tyytyväisiä siitä koska moni asia on paremmin Joutsassa kuin koko maan tilanteeseen verrattuna. Esim. Joutsassa tykätään olla ja viihdytään koulussa sekä työrauha on koettu paremmaksi, mutta koulukiusaaminen on vähän ristiriitaista, esim. ”koulussa ei kiusata lainkaan” on paremmin kuin koko maassa mutta vastaavasti niitä keitä kiusataan niin, viikoittaista kiusaamista kohdistuu hieman enemmissä määrin kuin koko maahan verrattuna. Näihin pitää pystyä puuttumaan jatkossa paremmin, sitä lienee hyvä selvittää, että miten.

Vapaaehtoistyössä nähdään, että ikäihmiset ovat myös aktiivisia tarmokkaita toimijoita, eikä pelkästään palveluiden vastaanottajia. Raportin mukaan vanhus- ja vammaisneuvosto otti kantaa ja käsitteli ajankohtaisia ikäihmisten asioita, mutta todellisuudessahan siellä käsitellään myös iästä riippumatta vammaisten tai erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asioita.

Puulan seutuopiston tarjoamat kurssit ovat myös suosittuja seutukunnalla, tätä tarjontaa pitää jatkaa vähintäänkin samanlaisena, ja tässäkin huomattiin, että liikunta on kasvattanut suosiotaan, kun esimerkiksi musiikki ja käden taidot menettivät suosiotaan.

Tässä kyllä huomaa että Joutsassa on panostettu hyvinvointiin selvästi mm. liikunnan kautta, koska se tulee vähän väliä esille hyvinvointiraportissa ja hyvä niin, mutta siltikin varsinkin nuorille ja lapsille pitää olla ja varmasti on muitakin vaihtoehtoja kun liikunta joilla voidaan parantaa yleistä hyvinvointia.

Seurakunta järjestää myös hyvin toimintaa ja on mukana kuntalaisten hyvinvoinnissa omalla osa-alueellaan, ja ovatkin hienosti ottaneet kaikki ikäryhmät huomioon varhaiskasvatuksesta vanhempaan väkeen.

Päihdetyöhön on raportin mukaan panostettu ennaltaehkäisevänä ja varhaiseen puuttumiseen, se vaan silti tuolla katukuvassa näkyy ja tulee näkymään aina, mutta hyvä että päihde- ja mielenterveyskuntoutujille on järjestetty Päiväkeskus Toivontuvan toimintaa tms. tukea. Yläkoulussa päihteiden käyttö on yleisempää kuin koko maassa, tähän pitäisi nyt jotenkin puuttua, ettei suunta ainakaan huonone entisestään.

Toimintakeskus Helperistä ja yleensäkin vastaavasta toiminnasta olisimme toivoneet raporttiin tietoa, jotta saisimme käsityksen myös siitä, miltä vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien asukkaiden hyvinvointi Joutsassa tuntuu tai näkyy.

Yleisesti loppukaneettina hyvinvointikertomuksen raportoinnista saa sellaisen kuvan, että Joutsassa on hyvä asua ja elää olit sitten minkä ikäinen tai tyyppinen ihminen hyvänsä. Joutsan perussuomalaiset kannattaa hyvinvointikertomuksen 2017 raportoinnin hyväksymistä.