Ryhmäpuheenvuoro 17.12.2018

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2023

Joutsan kunta

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, paikalla oleva yleisö ja median edustaja.

Vuoden 2019 talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että palvelut pyritään säilyttämään. Tässä ollaan onnistuttu, Joutsa saa palvelut säilyttävän budjetin. Nyörien kiristämistä oli paljon, miinusta oli alkuvaiheessa tulossa liki 2 miljoonaa. Lopputulema on alijääämäinen n. reilu 540000 euroa, mutta tämän kanssa vielä pärjätään hyvin. Torjuntavoitto, kuten kunnanjohtaja Harri Nissinen on todennut.
Ehkä päällimmäisinä ajatuksina on tästä syksyn aikana tapahtuneesta työskentelystä budjetin laadinnassa jäänyt mieleen tietenkin se, miten hyvää työtä hallintokunnissa on jälleen tehty. Mutta näin kuntapäättäjän roolissa myöskin se, että on tullut eteen asioita, ennen kaikkea numeroita ja euromääriä, joille ei aina ole löytynyt aivan suoraa selitystä, tai järkevää syytä. Tämän asian suhteen tulee olla ensi vuonna hieman tarkempi, ja lisäksi meidän olisi muistettava seurata omaa kuntastrategiaa, jonka mukaan meidän olisi toimittava. Lisäksi meidän on pystyttävä asialliseen keskusteluun siitä, mikä on järkevää pitää kunnan omana toimintana ja tuottaa itse, ja mikä on selkeästi järkevää ulkoistaa. On täysin selvää, että kaikkea ei voi eikä kannata ulkoistaa, mutta myöskään kaikkea ei voi eikä kannata tehdä itse. Tämän asiallisen ja järkipitoisen keskustelun aikaansaamiseksi tuntuu olevan tekemistä vielä tuleville vuosillekkin.
Tänä syksynä alkanut Perlacon selvitystyö osaltaan varmasti avaa kunnan toimintaa ja taloutta, sekä mahdollisesti selkeyttää strategiaa. Tämä on toivottavasti hyvä työkalu päättäjille ensi vuodelle, ja ensivuoden työskentelyyn seuraavaa talousarviotakin ajatellen.
Katselin tuossa viime vuoden joulukuun talousarvio ryhmäpuheenvuoromme tekstiä. Nostan sieltä pari asiaa esille. Toivoimme että alkaneet kyläkierrokset tulisivat näkymään seuraavaa talousarviota laadittaessa. Ehkä aikajänne on vielä ollut liian lyhyt, mutta uskoisin että jotain olemme sieltäkin ottaneet korvan taakse, ja toivottavasti voimme ensi vuonna ottaa vielä enemmän huomioon Joutsan kylien ajatuksia siltäosin kuin taloudelliset resurssit meille mahdollisuuksia antaa. Toinen asia oli, että nostamme elinkeinopolitiikkaa enemmän näkyville, ja palkataan elinkeinoasiamies. Nyt on ilo todeta,että meillä on elinkeinokoordinaattori. Suunta on oikea.
Investointiosaa hallitsee Sote-keskus, joka on suuri kokonaisuus, ja asiasta on jo keskusteltu niin paljon että sitä on tässä puheenvuorossa enää turha avata enempää. Edelleenkin on äärimmäisen tärkeää että investointipuolelta löytyy pieniä mutta tärkeitä satsauksia liikuntapaikkoihin. Korostan, että se raha ei ole todellakaan hukkaan heitettyä rahaa, vaan tulee korkojen kera takaisin.

Lopuksi Joutsan Perussuomalaisten valtuustoryhmä kiittää kaikkia viranhaltijoita , lautakuntien puheenjohtajia ja luottamushenkilöitä talousarvion valmisteluprosessista . Heillä oli suuri rooli asioiden etenemisessä.
Valtuustoryhmämme kannattaa talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä.