Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 18.12.2017

Ryhmäpuheenvuoro 18.12.2017

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2022

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, paikalla oleva yleisö ja media edustaja.
Lähtökohdat tänä vuonna talousarvion laadintaan olivat pitkästä aikaa hieman erilaiset, sikäli että kunnan talous näyttää hieman negatiivista kehityssuuntaa lähivuosille. Kuten on monesti todettu, kertynyt ylijäämä auttaa meitä selviytymään tässä tilanteessa pahimman yli.
Joutsan Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tyytyväinen vuoden 2018 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Eritoten tapaan, jolla tähän talousarvioesitykseen on päästy. Talousarvion laadinnan erivaiheita ja kehityksen kulkua seuranneena, on mukava todeta, miten runsasta ja hyvää keskustelua ja poliittista debattia asiasta ollaan käyty eri lautakunnissa ja kunnanhallituksessa. Näissä keskusteluissa on kyseenalaistettu asioita, tehty muutosehdotuksia ja kompromisseja. Hyvässä yhteishengessä, työtä kuntamme eteen. Ennenkaikkea tärkeää on ollut se, että näissä väännöissä nimenomaan on tullut hyvin ilmi se, että ketään tai mitään ei saa unohtaa. On otettava huomioon nuoret ja vanhat, työväestö ja yrittäjät, jne. Talousarvio on hyvä myös siksi, että kunnan palvelut pyritään säilyttämään, ja joiltain osin jopa parantamaan, kunhan muistetaan jatkossakin että palvelut ja hallinto tulee järjestää kunnan taloudellisen kantokyvyn mukaan.
Oman hienon lisänsä talousarvion laadintaan on tuonut kunnanhallituksen kyläkierrokset, jossa kuunnellaan ja keskustellaan kuntalaisten kanssa kunnan palveluista ja niiden kehittämisestä. Tämä tulee varmasti näkymään enemmän seuraavaa talousarviota laadittaessa.
Olemme myös tyytyväisiä investointeihin sisältyviin liikuntapaikkarakentamiseen. Ei ole koskaan hukkaan heitettyä rahaa se, että luomme lapsille ja nuorille liikkumiseen innostavia liikuntapaikkoja ja hankimme laitteita, joita tietysti samalla voi käyttää kuka tahansa kuntalainen. Investoinsuunnitelmassa leijonan osan haukkaa tietenkin uuden sote-keskuksen rakentaminen, ja tämä täytyy viedä kunnialla maaliin.

Tulevaa ajatellen, on kaksi tärkeää asiaa jotka olisi otettava entistä paremmin huomioon tulevina vuosina, ja jotka eivät ehkä saaneet vielä riittävästi painoarvoa.

1. Varhaiskasvatuspalvelut
– Positiivinen näkymä lähitulevaisuudessa on se, että Joutsaan tarvitaan kymmeniä työntekijöitä lisää, suurin osa hoito-alalle. Meillä pitää olla toimivat ja joustavat varhaiskasvatuspalvelut, jotta työntekijöiden työssäkäyminen onnistuu Joutsasta käsin, ja saamme tänne muuttamaan uusia perheellisiäkin kuntalaisia. Lisäksi palveluita olisi pystyttävä tarjoamaan joustavalla aikataululla muuallakin kuin Joutsan ydinkeskustassa.

2. Elinkeinopolitiikka
– Pidetään huoli Joutsalaisista yrittäjistä, ja ollaan kuntana aktiivisia yrittäjien suuntaan, kuunnellaan ja keskustellaan. Luodaan yhdessä toimiva suhde yritysten ja yrittäjien sekä kunnan kesken. Palkataan elinkeinoasiamies.

Lopuksi Joutsan Perussuomalaisten valtuustoryhmä kiittää kaikkia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä talousarvion valmisteluprosessista ja eritoten lautakuntien puheenjohtajia. Heillä oli suuri rooli asioiden etenemisessä.
Valtuustoryhmämme kannattaa talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä.